You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Dagar Dig
 
Ayyunta
 

Giti Daddos kee merrayyi biiro saykil kee ibi gxoh ayro samra-logyi magaalal assakaxuk maacisen.

Gersí Marah Tabis

Qafarak mangaafa retteema 27/03/2013

Giti daddos kee merrayti biiro saykil kee ibi gexoh ayro fexeraalak merrayti mister lih cattiimak Qhagmeek -Qhawagme gufenno inta itrol samamra-logyi magaalal gexisak maacisen. tama qaffayfdal samra-logyi magaalah xiinissok saqalaay GIfta Ali macammed kee samara logiyi magalak Gita kee merrayti biiroh saqal Gifta Ahmed_mohammed_Ebrahim kee ,samra-logyi ayyuntaay rakaakay marshal banxi qax maqaane luk saykil kee ibi gexo abak ayyuntah Taraafik qawwalayla daggosnuh ayyuntah aynabaabad taama gexisak maacise.