You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Ayyunta
 

Ityoppiya Agatak Simbil Ayro 13-hattoh Addah Assakaxxuk Geytimta.

Gersí Marah Tabis

#Ityoppiya Agatak Simbil Ayro 13-hattoh Addah Assakaxxuk Geytimta.

Samara-Kaxxa garabluk 02, 2013 (AFMMA)

Ityoppiya Agatak Simbil Ayro 13-hattoh Addah Assakaxxuk Geytimta.

Tama qaffayda 'Ni Simbil Ni Saayaay, Ni Inkittinaanee Kee Agat Leedah' inta itrol assakaxxuk geytiman.

Agatak Simbil ayro liggidaak-liggidal sissin itroora kah ayyaaquk Federaalaay, Rakaakayittee Kee namma Magaalah Xiinissoh caddol Agat Simbilih kinnaaneey, tascassem kee Maqnissooy, kalah kaadu teetit axawah tan kutbeeba elle xayyoosan medrekitte ginak assakaxxuk yemeeteenim tamixxige.

Agatak Simbil Ayro Yiysiiseenih yan Simbil Kuktih Loowok 863/2006, Maasayyak 2 fanteena abak ummaan liggidal Kaxxa-garabli alsak bilô bacurek Itlentí ayro kah yassakaxxen innah madqintem tamixxige.