You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Qafàr
 

Sultaan Canfaxe Qalimiracak lafâ Mastara asaaku Zuhri lakal tekke Aysaqiitak Caxxa le geeral tekke.

Gersí Marah Tabis

#Qafár Sultaan Canfaxe Qalimiracak lafâ Mastara asaaku Zuhri lakal tekke Aysaqiitak Caxxa le geeral tekke.

Samara-Qunxa garabluk 11, 2013 (AFMMA)

Qafár Sultaan Canfaxe Qalimiracak lafâ Mastara asaaku Zuhri lakal tekke.

Lafâ mastarah aracal Djiboutiiy, Eretriyaay, Federaal Kee Qafár Rakaakayih miraaciinuuy, Gannâ geyô buxah maraay, kacantoolitiiy, Giclô kataysiisiiy, Baxaabaxsa le dariifak yemeete Qafár ayyuntaa kee inkih yan Aysaqiiti Ayyunta geytimak mastara kunnabna le gurral absiisen.

Rabi wali numuk raqmaliiy, Ni Sultaanah yalli racmatay, Kay ahliiy, kacantoolit kee inkih yan Qafár ayyuntah Imaan Kee Sabri yacaay inna!